[1]
Damsiki, N. 2018. Peranan Perempuan Dalam Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Nelayan Di Desa Maitara. JURNAL ILMIAH WAHANA PENDIDIKAN. 4, 2 (Sep. 2018), 104-111.